Menu

Hidrauliskais izplešans tipa blīvtjs

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129843 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129843 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Hidrauliskais izplešans tipa blīvtjs

Hidrauliskais pakeris tiek izmantots praktiski visās urbšanas tehnoloģijas jomās, tuneļu būvniecībā, ūdens objektu būvniecībā un speciālās inženierbūvniecības injekcijām. Šīs injekcijas parasti izmanto, lai uzlabotu augsnes fizikālās īpašības, stabilizāciju, aizpildījumu vai blīvējumu. Turklāt hidraulisko pakeri izmanto mērīšanas tehnoloģijā paraugu injekcijām, ūdens spiediena testam un ģeoloģisko meklējumu urbumiem.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borehole sealing

PDF german/english

PDF german/french

Pielietojuma jomas

 • Augsnes nostiprināšanai dažādos dziļumos
 • Mīkstas zemes nostiprināšanai
 • Lauztu pamatiežu nostiprināšanai
 • Injekcijām būvelementos
 • Injekcija augsnē zem būvelementiem
 • Blīvējumiem
 • Kompensācijas injekcijām
 • Hidrauliskais dubultais pakeris tiek galvenokārt izmantots injekcijām ar manšetblīves caurulēm.

Priekšrocības un ieguvumi

 • Pakeri var vienkārši nospriegot
 • Atkārtota lietošana
 • Vienkāršs un drošs urbuma blīvējums
 • Var izmantot dažādos dziļumos
 • Visas detaļas ir pieejamas kā rezerves daļas un tās var viegli nomainīt

Hidrauliskais vienkāršais pakeris

Hidrauliskais dubultais pakeris

scroll top