Menu

'Aizskara' injicšana

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 99375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 99375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

'Aizskara' injicšana

Praksē pārbaudīta papildu blīvēšanas metode tuneļu būvniecībā, inženierbūvniecībā, dzīvojamās un rūpnieciskās ēkās, autostāvvietās, pazemes un kanālu, kā arī ūdens krātuvju būvniecībā. Plīvuršuvju injekcijas ar akrilāta gelu (hidrostruktūras sveķi) nodrošina blīvējumu saskarē ar augsni vai ar zemi apbērtā ēkā no iekšpuses uz āru, kā arī atstarpju uzpildēs, piemēram, plaisās, tukšumos, dobumos, savienojumos. Piemērota injekciju tehnoloģija un injekciju pakeris, kā arī speciālista izstrādāts pārstrukturēšanas plāns nodrošina veiksmīgu ēkas hidroizolāciju.
Schleier- und Flächeninjektion
Curtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Injekcijas pakera prasības

 • Uzticama nostiprināšana būvelementā darba procesā, kas saistīts ar injekcijas spiedienu
 • Būvelementā palikušās daļas izturība pret koroziju
 • Noslēgšanas iespēja
 • Injekcijas vielas nepieciešamajam plūsmas ātrumam un plūsmas īpašībām pielāgots šķērsgriezums
 • Pretatplūdes vārsti ar zemu sākuma spiedienu

Injekcijas pakeris

 • Urbumu pakeris (tērauda pakeris)
 • Sitiena pakeris (plastmasas pakeris)


Veicamās darbības

 • Tīklaveida urbumi izkļūst cauri visai struktūrai no iekšpuses uz āru pēc noteiktas, ar objektu saistītas urbšanas shēmas.
 • Urbumos tiek ievietots injekcijas pakeris un tiek veikta injicēšana.
 • Ēku ieskauj augsne/smiltis. Gela plīvuršuve iespiežas poru struktūrā un veido maisījumu, kas novērš ūdens iekļuvi celtniecības objektā vai deformācijas, utt.

Turpmākas blīvēšanas pielietojumi

 • Ēkas plīvuršuvju injekcija
 • Injekcijas savienojumos
 • Injekcijas ēku sadalošajās telpās
 • Zemas viskozitātes, šķidrs injekcijas materiāls izspiež esošo ūdeni un kopā ar apkārtējo ēku izveido elastīgu blīvējumu vai elastīgu injekcijas ķermeni.

 

Objektu piemēri

 • Tuneļu būvniecība
 • Galeriju struktūra
 • Dzīvojamās un rūpniecības ēkas (pagrabi, pirmais stāvs)
 • Autostāvvietas
 • Inženierbūves un kanalizācijas sistēmu būve (notekūdeņu iekārtas, metro)
 • Hidrauliskie objekti (slūžas, kameras, kontrolejas)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top