Menu

Polimru pildījuma materils (injekcijas svei)

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 20000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 20000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 9

Polimru pildījuma materils (injekcijas svei)

Injekcijas sveķi var sastāvēt no viena vai diviem komponentiem, kas ķīmiski reaģē viens ar otru. Iniciatori un paātrinātāji pēc vajadzības tiek sajaukti kā papildu komponenti. Injicējot polimēru pildvielas, tiek sasniegti dažādi injekcijas mērķi, piemēram, sastāvdaļu blīvējums vai komponentu nesaistīts savienojums. Injekcijas uzdevuma sekmīgai veikšanai var izmantot dažādus fasētāju veidus no DESOI kvalitātes sortimenta.
Polymerer Füllstoff (Injektionsharz)
Polymeric filling material (Injection resin)

 PDF german/english
 PDF german/french

Injekcijas pakeru lietošana – lietošanas jomas

 • Sausos un slapjos konstrukcijas elementos
 • Spiedienam nepakļautu un pakļautu ūdeni vadošās plaisās
 • Dobumu aizpildei
 • Augsta spiediena injekcijas un zema spiediena injekcijas betona konstrukcijās
 • Lai nebojātu betona struktūru, maks. injicēšanas spiedienam ir jābūt ⅓ no nominālās izturības - vienmēr pārbaudiet objektā
 

Prasības injekciju pakeriem

 • Materiālu saderība ar izmantotajām injekcijas vielām
 • Uzticams nostiprinājums konstrukcijas elementā
 • Nav šķērsgriezuma sašaurinājuma pieslēgumu un pakeru sistēmā, injicējot minerālu materiālus
 • Korozijizturība būvē paliekošajos elementos
 • Noslēgšanas iespēja
 • Augsta spiedienizturība 

Nosprostošana

 • Nosprostošana neļauj plaisu pildījumam izplūst injekcijas laikā
 • Noplūžu remonts ar ātri sacietējošām vielām
 • Jāparedz atgaisošana - vertikālām plaisām augstākajā punktā
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top