Menu

Injicšanas ierīce

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158554 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158485 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 7

DARBĪBAS PRINCIPI

Membrānas sūknis

Membrānas sūknis ir sūknis, kas tiek darbināts mehāniski, hidrauliski vai pneimatiski. Ar membrānas izliekšanos (caur sūknēšanu) membrānas sūknēšanas kamera tiks piepildīta ar injekcijas materiālu un tiks pēc tam aizsūknēts tālāk ar sūkņiem. Priekšrocība ir tāda, ka injekcijas materiāls ir atdalīts no piedziņas, ir iespējams sasniegt definēto spiedienu un materiāls transportēšanas laikā tiek saudzīgi apstrādāts.

Šneka sūknis

Šneka sūkņa darbība ir balstīta uz Arhimēda skrūves uzbūves principa. Šneks atrodas šauri pielāgotā caurulē un var rotēt ap savu centra asi. Konveijera­elementi ir rotējošais rotors un fiksētais stators. Ar šiem diviem elementiem tiek veidotas kameras, kas ar šneka rotāciju pārvietojas šneka gala virzienā.

Virzuļu sūknis

Virzuļa sūkņi tiek piedāvāti kā ar rokas sviru, kājas sviru, elektriski vai pneimatiski darbināmas iesmidzināšanas ierīces. Tās var sasniegt augstu spiedienu, ko iespējams precīzi regulēt un kontrolēt ar manometru.
scroll top