Menu
Rissinjektion

PLAISU INJEKCIJAS / REMONTS

INYECCIÓN EN GRIETAS - REPARACIÓN DE GRIETAS

Aizvēršana

koroziju veicinošu aktīvo vielu iekļūšanas novēršana

Noblīvēšana

plaisu vai dobumu izraisīta nehermētiskuma konstrukcijas elementā novēršana

Elastīga savienošana

ierobežoti elastīga un hermētiska plaisas malu savienojuma izveide

Cieša savienošana

stiepē un spiedē izturīga savienojuma izveide

Polimru pildījuma materils (injekcijas svei)

Injekcijas sveķi var sastāvēt no viena vai diviem komponentiem, kas ķīmiski reaģē viens ar otru. Iniciatori un paātrinātāji pēc vajadzības tiek sajaukti kā papildu komponenti. Injicējot polimēru pildvielas, tiek sasniegti dažādi injekcijas mērķi, piemēram, sastāvdaļu blīvējums vai komponentu nesaistīts savienojums. Injekcijas uzdevuma sekmīgai veikšanai var izmantot dažādus fasētāju veidus no DESOI kvalitātes sortimenta.

vairāk par produktiem

Minerlu materili

Remontējot plaisas ar cementa suspensiju un cementa līmi, saplaisājušie konstrukcijas elementi tiek salaboti ar cieša savienojuma injekciju. Plaisās tiek veiktas injekcijas, lai pēc injekcijas pabeigšanas tajās vairs nevarētu iekļūt ūdens. Injekcijas materiāls veido aizsardzību pret agresīvu vielu iekļūšanu un novērš stiegrojuma koroziju. Pateicoties ciešam plaisas malu savienojumam, tiek atjaunota konstrukcijas elementu nestspēja.
 

Injicšanas šteu sistma

Kopš pagājušā gadsimta 70. gadu sākuma injekciju šļūteņu sistēmas hidroizolācijai praksē tiek izmantotas alternatīvi vai papildus blīvējošajām lentēm un izolācijas starplikām. Runa ir par šuves blīvējumu, kurā var veikt injekciju, šļūtenes vai kanāla formā. Vēlāku nehermētiskumu var mērķtiecīgi novērst, injicējot poliuretāna sveķus, akrilāta sveķus, cementa suspensiju vai cementa līmi.

vairāk par produktiem
scroll top