Menu

Virzuu ska grunts injekcijas špu - vilkt

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Injekcija un vienlaicīga virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpa ar atsevišķu galu vilkšana

Īpaša metode ir vienlaicīga injekcija un virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpa ar atsevišķo galu vilkšana. DESOI piegādā pilnu aprīkojumu manuālai vai pneimatiskai mašīnu tehnoloģijai. Izplešanās materiālu injekcijai jāizmanto pretvārsts. Sistēma ir viegli lietojama arī atkārtoti (izņemot galu) un to var uzstādīt bez liela aprīkojuma. Tā rezultātā augsne un apkārtējā vide netiek piesārņota. Ir iespējama mērķtiecīga injekcija atbilstoši tilpuma vai spiediena kritērijiem. Metodi izmanto, aizpildot dobumus zemē, blīvēšanai, piem., aizsprostu un zemes sienu, kā arī zemes stabilizēšanai un nostiprināšanai.
 
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Injekcija

Darba soļi
 • Uzstādīt virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpu ar atsevišķo galu
 • Novietot pneimatisko vilkšanas ierīci, nostiprināt pamatni ar norāvējplāksni un atbalsta plāksni (Nr. 11516 + 11518)
 • Cilindru (Nr. 11530 + 11535) uzstādīt uz virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpa
 • Atskrūvēt bajonetes kontaktdakšu (Nr. 20639-38)
 • Materiāla šļūteni (Nr. 13683) savienot ar DESOI PowerInject SP-20
 • DESOI PowerInject SP-20 ekscentriskās skrūves sūkni (Nr. 13576) nodot ekspluatācijā ar materiālu
 • Savienot materiālu šļūtenes (Nr. 13684) un pieslēgt pie virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpa
 • Virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpu ar pneimatisko vilkšanas ierīci (Nr. 11525) vilkt apmēram 3 cm
 • Iedarbināt injekcijas ierīci, materiāla plūsma izspiež atsevišķo galu un sākas tā plūsma
 • Pielāgot vilkšanas ātrumu atbilstoši savām vajadzībām

Vilkšana

Darba soļi
 • Kad ir sasniegts ekstrahēšanas augstums (aptuveni 3 m), izslēgt DESOI PowerInject SP-20, aizvērt abus lodveida vārstus
 • Atvienot materiāla šļūtenes
 • Īsi atvērt lodveida vārstu, lai atbrīvotu spiedienu no materiāla šļūtenes, un pēc tam atkal to aizvērt
 • Nostiprināt materiāla šļūteni ar dubulto atsperes skavu
 • Ar divām roratslēgām atskrūvēt šķēpu virs vilkšanas ierīces un šķirti pagriezt to ar rokām
 • Nolikt virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpu (ja nepieciešams, izskalot) un atvienot materiāla šļūteni
 • Ja nepieciešams, injicēt pārējos šķēpus un tos izvilkt vai notīrīt darba materiālu

Alternatīvi, virzuļu sūkņa grunts injekcijas šķēpus var izvilkt ar mini ekskavatoru u.tml.
scroll top