Menu

Mra šuvju nordīšana

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Mūra darba salaiduma vietu aizpildīšana

Sanējot neapmestus ķieģeļu vai dabīgo akmeņu mūrus, bieži vien nepieciešams atjaunot visu šuvojumu, lai novērstu pieaugošu mitruma piesārņojumu mūrī.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Pielietošanas jomas

 • Salaiduma vietu atjaunošana vai mūra darba salaidumu restaurācija
 • Salaiduma vietu atjaunošana/dabiskā akmens mūru salaiduma vietu aizpildīšana
 • Javas injekcija, ja salaiduma vietas ir platas un dziļas
 • Dziļu dobumu aizpildīšana

Materiālu izvēle

Galvenais priekšnoteikums materiāla izvēlei ir pieejamais inventārs. Javas sastāv no minerālu saistvielām un, iespējams, šādiem piemaisījumiem:
 • Kaļķu javas
 • Dolomīta-kaļķu javas
 • Kaļķa-cementa javas
 • Romiešu cementa javas
 • Trasa-cementa javas

Uzmanību: Salaiduma vietu javai jābūt saderīgai ar darba ierīcēm

Lietošanas piemēri

 • Mūra salaiduma vietas
 • Grīdas salaiduma vietas
 

Priekšrocības un ieguvumi

 • Tiek nodrošināts tīrs darbs
 • Pilnīgi aizpildītas salaiduma vietas
 • Regulējams plūsmas ātrums un tilpums

ProcVeicamās darbībasedure

 • Gadījumā ja remonts nav iespējams, pilnībā jānoņem salaiduma vietu materiāls (piemēram, AS175 akmens un salaiduma vietu zāģis, Nr. 40020)
 • Notīrīt salaiduma malas no putekļiem un vaļīgām daļām, vajadzības gadījumā padarīt raupjas
 • Iepriekšēja mitrināšana ar dzeramā ūdens kvalitātes ūdeni
 • Javas iepildīšana salaiduma vietās
 • Virsmas apstrāde
 • Salaiduma vietu pēcapstrāde
 
Norādījumi par salaiduma vietu sanāciju
ZTD instrukcija: "Dabīgā akmens atjaunošana" 3-2, izdevums 10.2016 D, norādījumi par dabīgā akmens atjaunošanu ZTD instrukcijā: "Mūra uzturēšana un remonts" E-7-1, izdevums 02.2018 / D (dzeltenā druka)
 
scroll top