Menu

Mra šuvju nordīšana

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Mra šuvju nordīšana

Atjaunojot neapmestus ķieģeļu vai dabīgo akmeņu mūrus, bieži vien nepieciešams atjaunot visu šuvojumu, lai novērstu mūra mitruma slodzes pieaugšanu.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Lietošanas jomas

 • Šuvju manuāla aizpildīšana
 • Javas injekcija, ja šuves ir ļoti platas un dziļas
 • Dziļu dobumu aizpildīšana

Lietošanas piemēri

 • Ciklopisks (primitīva krāvuma) akmeņu mūris
 • Plēstu akmeņu mūris
 • Sausais akmeņu mūris no bruģakmeņiem
 • Kaltu akmeņu mūris
 • Ķieģeļu apšuvums
 • Jaukta tipa mūris
 
 

Priekšrocības un ieguvumi

 • Java tiek iepildīta blīvi un vienmērīgi
 • Tiek nodrošināts tīrs darbs
 • Pilnīgi aizpildītas šuves

Veicamās darbības

 • Šuvju izņemšana un iztīrīšana
 • Samitrināšana
 • Javas iepildīšana šuvēs
 • Aizpildīto šuvju apstrāde

Piemērots šuvju aizpildīšanas materiāls

 • Plastiska java
 • Vulkāniskā tufa šuvošanas java
 • Vulkāniskā tufa un kaļķu šuvošanas java
 • Ar iekārtu palīdzību iepildāmā šuvošanas java
 • Epoksīdsveķu šuvošanas java
 • Java durvju un logu aplodu nostiprināšanai
scroll top