Menu

Mra šuvju nordīšana

More Informations
Filter
Filter
Page
12

Mra šuvju nordīšana

Atjaunojot neapmestus ķieģeļu vai dabīgo akmeņu mūrus, bieži vien nepieciešams atjaunot visu šuvojumu, lai novērstu mūra mitruma slodzes pieaugšanu.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Lietošanas jomas

 • Šuvju manuāla aizpildīšana
 • Javas injekcija, ja šuves ir ļoti platas un dziļas
 • Dziļu dobumu aizpildīšana

Lietošanas piemēri

 • Ciklopisks (primitīva krāvuma) akmeņu mūris
 • Plēstu akmeņu mūris
 • Sausais akmeņu mūris no bruģakmeņiem
 • Kaltu akmeņu mūris
 • Ķieģeļu apšuvums
 • Jaukta tipa mūris
 
 

Priekšrocības un ieguvumi

 • Java tiek iepildīta blīvi un vienmērīgi
 • Tiek nodrošināts tīrs darbs
 • Pilnīgi aizpildītas šuves

Veicamās darbības

 • Šuvju izņemšana un iztīrīšana
 • Samitrināšana
 • Javas iepildīšana šuvēs
 • Aizpildīto šuvju apstrāde

Piemērots šuvju aizpildīšanas materiāls

 • Plastiska java
 • Vulkāniskā tufa šuvošanas java
 • Vulkāniskā tufa un kaļķu šuvošanas java
 • Ar iekārtu palīdzību iepildāmā šuvošanas java
 • Epoksīdsveķu šuvošanas java
 • Java durvju un logu aplodu nostiprināšanai
scroll top