Menu

Hidraulisk trieča injekcijas stienis

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 126250 OR shop_item_has_category.category_line_no = 126250 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Hidraulisk trieča injekcijas stienis

Con este método, los tubos de acero con orificios de salida laterales y la punta se clavan en la tierra. Existen extensiones adecuadas con o sin orificios de salida, así como con orificios de salida cubiertos. El método es especialmente adecuado para profundidades bajas en tierras bien permeables. La profundidad de colocación máxima depende de las condiciones de la tierra. En la práctica, se pueden realizar profundidades de colocación hasta 15 metros. El material de inyección penetra en la tierra a través de todos los orificios. En la aplicación con las puntas separadas, el material de relleno fluye desde el extremo de la lanza. Tienen que estar preperforados acorde a las inyecciones debajo de las placas de la tierra. Para sellar, se utilizan empacadores de inyección con un manguito de acoplamiento.
Rammverpresslanzen

Ground injection with
Ram injection lances

PDF german/english

PDF german/french

Technical Opinion
Ram Injection Lances

 open PDF

Priekšrocības un pielietojumi

 • Iedzenamās inžekcijas caurules var komplektēt individuāli atkarībā no iedzīšanas dziļuma
 • Ar Ø 21,3 mm iedzenamām inžekcijas caurulēm, veicot iedzīšanu, nerodas gredzenveida sprauga ap ārējo diametru, tādēļ inžekcijas viela nekontrolēti neizplūst laukā
 • Vienkārša lietošana bez lielu mašīnu izmantošanas

Iedzenamā inžekcijas caurule ar atdalāmo uzgali - viela izplūst apakšā

Iedzenamā inžekcijas caurule jāiebīda līdz vajadzīgajam dziļumam un pēc tam jāpavelk par aptuveni 10 cm atpakaļ, lai varētu atdalīties uzgalis. Uzsāciet inžekcijas procesu; ja nepieciešams, vēlreiz pavelciet cauruli un veiciet inžekciju citā augstumā.

Priekšrocības un pielietojumi

 • Inžekcija ir veicama pakāpjveidīgi
 • Ir iespējama mērķēta inžekcija noteiktā dziļumāi

 
Rammverpresslanze mit seitlichen Austrittslöchern

Iedzenamā inžekcijas caurule ar sānu izplūdes caurumiem

Iedzenamā inžekcijas caurule jāiebīda līdz vajadzīgajam dziļumam; kombinējot caurules ar un bez caurumiem, iespējams veikt inžekciju visā caurumotā zonā, piemēram, 5 metru garai caurulei apakšējiem 3 metriem var uzstādīt posmus ar sānu caurumiem, kur arī notiks inžekcija.
Rammverpresslanze mit abgedeckte, seitlichen Austrittslöchern

Iedzenamā inžekcijas caurule ar nosegtiem sānu caurumiem

Šīm iedzenamām inžekcijas caurulēm ir tāds pats pielietojums kā parastajām iedzenamām inžekcijas caurulēm, bet ar to priekšrocību, ka iedzīšanas laikā pa nosegtajiem caurumiem nevar iekļūt netīrumi. Šis variants ir īpaši piemērots smilšainā augsnē un situācijās, kas jāšķērso ūdeni saturoši slāņi.

Priekšrocības un ieguvumi

 • Pārsegs neļauj iekļūt piesārņojumam
 • Var izmantot birstošās, smilšainās gruntīs
 • Ļoti liela inžekcijas drošība

Iedzīšanas metode, izmantojot hidrauliskā trieča inžekcijas lancetes

 1.  Pieskrūvēt trieča uzgali pie hidrauliskā trieča inžekcijas lancetes
 2.  Ar elektriskajiem iedzīšanas āmuriem un iestatīšanas ierīci iedzīt hidrauliskā trieča inžekcijas lanceti zeme
 3.  Ar bezvadu skrūvgriežiem pagriezt trieča uzgali pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/
 4.  Ar 2 apgriezieniem uzskrūvēt nākamā starpgabala savienotājuzmavu un visu hidrauliskā trieča inžekcijas lanceti piegriezt ciešāk ar bezvadu skrūvgriezi (kopējā skrūves kāpe 40 mm)
 5.  Pēc tam ar elektriskajiem iedzīšanas āmuriem un trieča uzgali iedzīt hidrauliskā trieča inžekcijas lanceti dziļāk zemē
 6.  Atkārtot 3. un 5. pasākumu līdz vajadzīgajam dziļumam
Rammverfahren, Rammverpresslanzen
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top