Plīvuršuvju injekcijas

DESOI FLOW CONTROL II

Ar DESOI Flow Control II ierīcēm un ar tām saderīgām tehniskajām iekārtām iespējams elektroniski reģistrēt injekcijas un dozēšanas procesus. Injekcijas procesa laikā dati tiek reģistrēti un pēc tam tie tiek digitāli apstrādāti. DESOI Flow Control II ierīces nodrošina pastāvīgu injekcijas spiediena, materiāla patēriņa un maisījumu attiecības uzraudzīšanu. Ja tiek konstatēta neatbilstība, kā arī sasniedzot iestatīto vērtību, atskan skaņas signāls un injekciju ierīce tiek izslēgta vai arī to iespējams izslēgt manuāli. Datu reģistrēšanas protokols ļauj izsekot katra individuālā pakera injekcijas procesam. Tādējādi darbu veicējam ir iespējams pasūtītājam dokumentāli pierādīt veiktos injekcijas darbus.

Flow Control II displejs

Priekšrocības projektētājiem un būvprojekta pasūtītājiem

DESOI Flow Control II ierīces nodrošina pastāvīgu iepriekšnoteikto materiāla patēriņa un tehnisko parametru, piem.,  maisījumu attiecības un injekcijas spiediena pastāvīgu uzraudzību un ievērošanu. Ar ierīcēm saderīgās tehniskās iekārtas ir uzticamas, izturīgas, pārbaudītas praksē, un tās nodrošina augstu izpildes kvalitāti un drošību. Sistēmai pēc pieprasījuma iespējams veikt pielāgojumus, lai tā atbilstu konkrētajam projektam un lietojumam.

DESOI Flow Control II reģistrē

 • Faktisko materiāla patēriņu katram pakerim (izņemot PUH gājienu skaitītāju)
 • Maisījumu attiecību (izņemot PUH / Z)
 • Injekcijas spiedienu katram pakerim
 • Injekcijas ilgumu katram pakerim
 • Injekciju secību
 • Atkārtoto injekciju skaitu
 • Injekciju datumu un laiku

Pakalpojumu piedāvājums

 • Individuālas tehniskās konsultācijas
 • Tehnisko speciālistu veikta apmācība sistēmas lietošanā būvobjektā
 • Sistēmu īre

Darba materiāli

 • Akrilāta gels
 • Poliuretāns un silikāta sveķi
 • Gājienu skaitītājs
 • Cements
Pneimatiskais virzuļu sūknis ar Flow Control II

Veikals

vācu
angļu
franču

Konsultācijas un pārdošana

Tālrunis +49 6655 9636-0
sales@desoi.de