Horizontālā hidroizolācija

HORIZONTĀLĀ HIDROIZOLĀCIJA / DAUDZPAKĀPJU INJEKCIJAS

Horizontālā barjera (spiediena injekcija) ir hidroizolācijas sistēma pret kapilāro mitrumu. Mūsdienās pagrabi aizvien biežāk tiek pārveidoti par dzīvojamām telpām. Lai nodrošinātu to kvalitātes prasības, daudzos gadījumos mitrām sienām ir jāveic profesionāla papildus būves hidroizolācija. Dobumi vispirms tiek piepildīti ar cementa līmi. Horizontālās barjeras mērķis ir sašaurināt būvmateriāla kapilārus un novērst mitruma turpmāku pieaugumu, kā arī samazināt mitruma saturu mūra konstrukcijā. Dobumus aizpilda un horizontālo barjeru izveido, izmantojot vienu un to pašu pakeru sistēmu.

Priekšrocības un ieguvumi

 • Mūra sacietēšana un stabilizācija injekcijas vietā
 • Zems injekcijas šķidruma patēriņš, iepriekš aizpildot dobumus
 • Nepieciešams mazāk piederumu, piemēram, mazāk nodilst urbji, un mazāks pakeru skaits
 • Mazāks darba ilgums kārtējā metrā

Lietošanas piemēri

 • Var vēlāk iestrādāt vecās būvēs
 • Atkarībā no objekta un mitruma iekļūšanas pakāpes tiek izmantotas dažādas metodes
 • Remonta pasākumu obligāts priekšnoteikums ir priekšizpēte
 • Horizontālās barjeras jāizveido visā konstrukcijas elementa šķērsgriezumā

Lietošanas jomas

 • Mūra konstrukcija ar dobumiem
 • Viendabīgs ķieģeļu mūris
 • Viendabīgs ķieģeļu mūris ar zemu sārmainību un mitruma iekļūšanas pakāpi >80%
Kapilārā mitruma izplatīšanās

Papildinformācija

WTA instrukcija 4-4-04/D
"Injekcijas mūra konstrukcijās pret kapilāro mitrumu"

WTA instrukcija E-4-10
"Injekciju metode ar sertificētām injekcijas vielām pret kapilāro mitruma kustību"

WTA instrukcija E-4-6, izdevums 01.2012D
"Ar zemi saskarē esošu konstrukcijas elementu vēlāka hidroizolācija"

Lietošanas vieta

Posmu apraksts

Izpilde

Dobumaini mūri

 

1. posma (java) un 2. posma (mikroemulsija) kombinācija

 

1. Javas inžekcija (1. posms)
    •  Dobumu aizpildīšana
    •  Mūra nostiprināšana

2. Mikroemulsijas inžekcija (2. posms) pēc
    sākotnējās javas iepildīšanas/

   •  Horizontālā blīvējuma izveidošana

Viendabīgs ķieģeļu mūris

 

2. posms (mikroemulsija)

 

Mikroemulsijas inžekcija
•  Horizontālā blīvējuma izveidošana

Viendabīgs ķieģeļu mūris ar zemu sārmainību un mitruma iekļūšanu
> 80%

2. posma (mikroemulsija) un 3. posma
    (aktivators) kombinācija

1. Mikroemulsijas inžekcija
    • Horizontālā blīvējuma izveidošana

2. Aktivatora inžekcija, lai aktivizētu
    mikroemulsiju

Ķieģeļu mūra horizontālā hidroizolācija
Horizontālā hidroizolācija mūrī ar dobumiem
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Veikals

vācu
angļu
franču

Konsultācijas un pārdošana

Tālrunis +49 6655 9636-0
sales@desoi.de